Åpner 21.10.2017 kl 12:00

PERFORMANCE kl 14:00 på åpningsdagen, samt siste dag søndag 05.11.2017