Blog Image

Galleri Christinegaard

Visnings- og prosjektrom

Professjonelle bildende og utøvende kunstnere i alle medier.

from an arboreal point of view

Bilder, Pictures Posted on Sat, February 17, 2018 18:50:26


from an arboreal point of view

Kunstnerne. The artists. Posted on Sat, February 17, 2018 11:17:22

from
an arboreal point of view

langsomt
kom de vandrende fra øst og sør da isen trakk seg tilbake, noen av
dem kom også fra vest siden nordsjøen ennå ikke hadde blitt et hav

I
sitt nye prosjekt from an arboreal point of view, utforsker
Sarah Jost blant annet trærnes langsomme liv og noen av de
menneskeskapte strukturene vi assosierer med
trær og skog. Det latinske ordet arboreal refererer til trær,
men også til dem som lever i eller rundt trær og til fenomener
eller strukturer som minner om trær. from an arboreal point of
view
sikter til denne flertydige meningen. Det
er ikke nødvendigvis trærnes synsvinkel som presenteres i
utstillingen, men et større perspektiv hvor trærne utgjør et
viktig utgangspunkt.

Trærne
vandrer, om enn uendelig langsomt, fram og tilbake over jorden i takt
med endringer
i klimaet. I seinere tid
har mennesker spilt en større rolle i trærnes
vandring
gjennom planting og
industrialisering av skogbruk, men også gjennom påvirking av
klimaet. Den
boreale skogen i Nord-Amerika vil for eksempel måtte migrere cirka
tre kilometer i året når dens vekstsone beveger seg i takt med den
globale oppvarmningen, noe de fleste trær ikke vil klare.
En vanlig norsk gran må nå en alder av tyve til førti år for å
forplante seg på egen hånd. Det
naturlige omdefineres fra generasjon til generasjon til det
opprinnelige begrepet blir vannet ut og dess betydning erstattet. Det
meste vi kaller skog er egentlig plantasjer som sier lite om hvordan
skogen egentlig hadde oppført seg hvis den var overlatt til seg
selv.

Jost
arbeider med installasjon og skulptur, med innslag av tekst, tegning
og video. I arbeidene sine gjenbruker hun metodisk fragmenter fra
tidligere verk og funne materialer i kombinasjon med nye elementer.

www.sarahjost.com

CV

SARAH
JOST

f.
1979 i Karlstad, Sverige

Bor
och arbeider i Bergen

tel.
+47 46374585

sarahrebeccajost@gmail.com

www.sarahjost.com

UTDANNELSE

2007-2009
Kunsthøgskolen i Bergen, MA i kunst

2007
Konsthögskolan Valand, Floating, internasjonal sommerkurs

2006-2007
Högskolan för Design och Konsthantverk, Tillämpad konst keramik

2003-2006
HDK, Bachelor Keramikkonst

2001-2003
Liljeholmens folkhögskola, grundläggande bild & form linje

SEPARAT/DUO
UTSTILLINGER

2017
Oändliga försök, Kunstgarasjen, Bergen

2017
Oändliga försök, Norske Grafikere, Oslo

2015
Kapitel 4, Galleri Two Little Birds, GIBCA Extended, Göteborg

2014
Lager, med Petra Rahm, Visningsrommet USF, Bergen

2014
Hemsökelse, Cigarrvägen Tretton, Stockholm

2014
Lager, med Petra Rahm, Studio 17, Stavanger

2012
Väggar omkring ett stycke luft, Galleri Mors Mössa, Göteborg

2010
Silence Violence, Borggården USF Verftet, Bergen

2010
Det är någonting svart bakom din axel, med Susanna Kajermo, Bergen
Ateliergruppe B-Open

2010
du går in i Lokalen, Kristinehamns konstmuseum

GRUPPEUTSTILLINGER

2017
Smak av bok, Sogn og Fjordane Kunstmuseum, Førde

2016
When I am talking to you I am not talking to you, Stiftelsen 3,14,
Bergen

2016
Innbundet/Ubundet, Norske Grafikere, Oslo

2016
Smak av bok, Visningsrommet USF, Bergen og Stormen, Bodø

2016
Medlemsutstilling, Kunstgarasjen, Bergen

2015
og at vi sammen bar, Felleslageret, Melbu

2015
I Vesterled, The Pierstore, Shetland Museum and Archives, Lerwick,
Shetland

2015
Norske bøker, Bristol Book Art Event, Arnolfini, Bristol

2014
Norske bøker, Bergen Art Book Fair

2014
Norske bøker, Dovreodde Book Arts Center

2014
Luftkollektivet, Plattenvereinigung, Tempelhofer Freiheit, Berlin

2014
Bookmarks XII, Infiltrating the Library System

2013
Nordic Art Station, Merry Melancholy, Eskilstuna konstmuseum

2012
Luftkollektivet, Porsgrunn

2012
Kassert, Prøverommet, Bergen

2011
Förra veckan var allt som vanligt, Kronborg Slott Helsingør

2011
Kunstmuseet Nord-Trøndelags sommerutstilling

2011
Luftkollektivet på Mølla, Kristiansand

2009
In Real Time It Would Last Two Thousand Years, Ekspedisjonen, Lofthus

2009
In Real Time It Would Last A Thousand Years, avgangsutstilling,
Kunsthall Bergen

2008
Utan ett ljud, Østre Skostredet, Bergen

2008
U Kno When You Just In School, USF Verftet, Bergen

2007
Floating, internasjonal samtidskunst ved kanalen, Göteborg

2007
International Exchange Exhibition, Sanmyung universitetet, Seoul, Syd
Korea

2007
Konsthantverketsdag 07, Röhsska museét, Göteborg

2006
Hdk Examensutställning, Konstepidemien, Göteborg

2006
bidrag i verk, Färg, Göteborgs konstmuseum

2004
Konstprojektet 4U, Riksutställningar, Göteborg

RESIDENCY

2015
BAG Art Camp, Melbu

2014
Agder kunstsenter, Kristiansand

2012
Snedkeriet, Namsos

2011
SANDWICH, Kyoto, Japan

STIPENDER

2016
Statens Utstillingsstipend, Norsk Kulturråd

2016
Prosjektstøtte, Billedkunstnernes Vederlagsfond

2016
Arbeidsstipend 1 år, Billedkunstnernes Vederlagsfond

2015
Arbeidsstipend 1 år, Billedkunstnernes Vederlagsfond

2014
Prosjektstøtte Billedkunstnernes Vederlagsfond, m. Petra Rahm,

2014
Statens diversestipend

2014
Ingrid Lindbäck Langaards Stiftelse, arbeidsstipend

2013
Prosjektstøtte, Bergen Kommune

2012
Utstillingsstøtte, Norsk Kulturråd

2012
Porsgrunn kommune (Luftkollektivet)

2011
Etableringsstipend, Bergen kommune

2011
Tilskudd til Kunst- og Kulturformål, Kristiansand kommune,
(Luftkollektivet)

2011
Nord-Trøndelag fylkeskommunes arbeidsstipend

2010
Bergen kommune, støtte till Japanresa

2010
Kristinehamns konstmuseums ungdomsstipendie

2008
Värmlands Museivänners stipendie

2006-2008
Adlerbertska stipendiefonden

2007
Slöjdföreningen, reisestipendie

2006
Eric Ericssons stiftelse

2006-2009
J.L. Eklund Hantverksstiftelse

2006
Estrid Ericson stiftelse, reisestipendie

INNKJØP

Värmlands
museum

Kunstmuseet
Nord-Trøndelag

MEDLEMSKAP

BKFH-
Bildende Kunstneres Forening Hordaland

NBK-
Norske Billedkunstnere

Bergen
Ateliergruppe

Kunstgarasjen

VISP

ANNET

2016
Mylder verksted, formidling, Bergen Kunsthall

2015-2017
medlem kunstnerisk råd, BKFH

2014-2016
styremedlem Bergen Ateliergruppe

2014
Barnas B-Open, barneverksted

2013-
montør Bergen Kunsthall

2013
intervju FÄLT #3

2013
gjestementor trafo.no

2011-2012
co-organisator BAG Art Camp

2010-2011
nestleder Bergen Ateliergruppe

2011
workshop for studenter vid Kyoto Zokei University of Art and Designfrom an arboreal point of view

Utstillinger. Exhibitions Posted on Sat, February 17, 2018 11:13:03

Åpning av utstilling 25.01.18 kl 19:00 – 21:00

Sarah Jost“Flytende tanker”

Utstillinger. Exhibitions Posted on Sat, February 17, 2018 11:09:42

13. desember.

Prosjekt.

Et diskusjonsfora for kunstnere som ønsker å sette ord og tanker rundt temaet kunstIndikasjoner

Bilder, Pictures Posted on Mon, January 29, 2018 11:55:40


Indikasjoner

Kunstnerne. The artists. Posted on Mon, January 29, 2018 11:49:54

Anette Friedrich Johannessen og Malin Nyheim Overholth

Performance: 29.10 og 5.11 kl. 14.00

Utstillingen “Indikasjoner” tar utgangspunkt i tema som uuttalt historie og mønstrene som er med å påvirke oss. De bergensbaserte kunstnerne Anette Friedrich Johannessen og Malin Nyheim Overholth utforsker temaet på hvert sitt vis; gjennom performancer jobber Anette med ritualene og systemene i hverdagslige situasjoner og gjøremål, mens Malin gjennom analoge grafiske prosesser, utforsker strukturer i naturmaterialer og de lokale fortellingene de kan knyttes til.

Arbeidene i utstillingen utforsker stedene vi lever og bor på, arbeidet vi utfører, vanene vi har tillagt oss, stiene vi har tråkket opp for oss selv og sammen med andre.

Vi vil takke BEK, Bergen senter for Elektronisk Kunst

Anette Friedrich Johannessen er født i Kristiansand og utdannet ved Camberwell College of Arts, BA (London). Hun arbeider i Bergen, hvor hun er styremedlem av Performance Art Bergen (PAB) og med-organiserer PAB Open Sessions, performancemøter i det offentlige rom. Anette har deltatt i utstillinger og performancefestivaler i inn- og utland. Hun arbeider mest med performance og video, hvor hun utforsker betydningen av enkle og hverdagslige ritualer som hjelper oss til å skape og støtte vår egen identitet. Inspirasjon til performancene hentes fra de forskjellige systemene vi oppretter for å få orden på alt, og hvordan vi handler for å realisere våre mål.

Malin Nyheim Overholth har en Master i kunst fra Fakultet for kunst, musikk og design (KMD) ved UIB (2017). Hun bor og arbeider i Bergen, er medlem i atelierfellesskapet ISOTOP og komiteen for Galleri Kronborg. Malin arbeider i hovedsak med trykk og artist books. Hun tar ofte utgangspunkt i objekter hun har funnet eller egne registreringer hun har gjort i landskapet som f.eks., steiner fra Lofoten, eldre tekstiler eller fotografier. Det fotografiske er et viktig verktøy som hun benytter i ulike grafiske metoder for bearbeidelser og transformasjon av objekter og materialer. Gjennom denne grafiske bearbeidelsen og forvandlingen av funnet eller innsamlet materiale utforsker hun spor, tid og forandring.

The exhibition “Indications” discusses themes relating to unspoken history and patterns that affect us in life. Anette Friedrich Johannessen and Malin Nyheim Overholth, both living and working in Bergen, explores the theme in their own and different ways; through performance, Anette works with the rituals and systems in everyday situations and tasks, while Malin works with printmaking and investigates physical expressions of memories, structures of natural materials and local stories that can be connected to them.

Anette will have two performances during the exhibition period, on the 29th of October and at the 5th of November, at 2 pm.

With thanks to BEK, Bergen center for Electronic Art.

Anette Friedrich Johannessen is born in Kristiansand and educated at Camberwell College of Arts, BA (London). She works in Bergen, where she is a board member of Performance Art Bergen (PAB) and organizes PAB Open Sessions, performance meetings in the public space. She has participated in exhibitions and performance festivals nationally and internationally. She works with performance and video, exploring the importance of simple and everyday rituals that help us create and support our own identity. Inspiration for the performance is obtained from the different systems we create to get everything organized and into order, and how we act to realize our goals.

Malin Nyheim Overholth graduated from the Faculty of Art, Music and Design at the University of Bergen in 2017. She lives and works in Bergen, is a member of the studio collective ISOTOP and the committee of Gallery Kronborg. Malin works mainly with prints and artist books, investigating how we relate to places and objects through history and memory. The starting point of her work is often objects that are gathered or own registrations made in the landscape, such as stones from Lofoten, older textiles or photographs. The photographic expression is an important tool for her various graphical methods used in the processing and transformation of the objects and materials. Through this graphic processing and the transformation of found or collected material, she explores images, trace, time and change.Indikasjoner

Utstillinger. Exhibitions Posted on Tue, October 17, 2017 22:27:11

Åpner 21.10.2017 kl 12:00

PERFORMANCE kl 14:00 på åpningsdagen, samt siste dag søndag 05.11.2017Forsteininger

Bilder, Pictures Posted on Tue, October 17, 2017 22:18:03

BORGHILD RUDJORD UNNELANDNext »